Survepesu

  • Ummistuste likvideerimine
  • Kanalisatsioonitrasside ja torustike survepesu
  • Autopesulate hooldus/puhastus
  • Settekaevude, septikute, kuivkäimlate ja kanalisatsioonikaevude survepesu
  • Rasvapüüdjate puhastamine survepesuga
  • Kogumiskaevude puhastamine
  • Avariitööd (üleujutuste likvideerimine, kahjustatud vee- ja kanalisatsiooni tsentraaltrasside parandus)