Fekaalivedu

  • Settekaevude tühjendamine
  • Septikute tühjendamine ja puhastus
  • Kuivkäimlate tühjendamine
  • Kanalisatsioonikaevude tühjendamine